top of page

Sådan tilmelder du din startup

Ansøgningsfrist 28/06 

For at deltage skal du være en startup, der er ved at komme godt igang eller er igang med seed investeringer. Det er nemt at indsende dit bidrag og deltage i konkurrencen. Send en Powerpoint-præsentation på 5-10 slides på engelsk, hvor du præsenterer dit projekt.

Du har fuld frihed til at strukturere din PowerPoint, så du føler, at dit projekt bliver præsenteret optimalt. Det vil dog være en fordel, hvis du kommer ind på følgende emner i præsentationen:

  • Kort præsentation af projektet - på engelsk

  • Kort præsentation af TEAMET - personerne bag projektet

  • Teknologi

  • Konkurrenter

  • SWOT-analyse

  • Forretningsmæssigt potentiale

  • Fortrolighed: Konkurrencebidragenes præsentationer vil ikke blive anvendt eller videregivet til andre, hverken delvist eller i deres helhed. Jurymedlemmerne har underskrevet en fortrolighedserklæring og har forpligtet sig til at behandle de indsendte bidrag fortroligt.

  • Send din præsentation til info@copenhagen.mfa.gov.il via WeTransfer, Google Docs eller anden tjeneste som download link via email. Husk kontaktoplysninger i mailen: Navn på deltagende person(er)/firma samt E-mail og telefonnummer. VI SENDER EN KVITTERING PÅ MODTAGELSE - OBS følg op hvis du ikke får et svar!!

  • Indiker om de ønsker at blive indstillet til et 'Scope Your Business' forløb med Innovation Centre Denmark Tel Aviv.

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med din deltagelse, konkurrencebetingelserne eller udformningen af præsentationen er du velkommen til at sende en mail til: info@copenhagen.mfa.gov.il eller ringe på 88185523.

bottom of page