Sådan tilmelder du din startup

For deltage skal du være en tech-startup, der har nået seed-stadiet. Det er nemt at indsende dit bidrag og deltage i konkurrencen. Send en Powerpoint-præsentation på 5-10 slides, hvor du præsenterer dit projekt.

Du har fuld frihed til at strukturere din PowerPoint, så du føler, at dit projekt bliver præsenteret optimalt. Det vil dog være en fordel, hvis du kommer ind på følgende emner i præsentationen:

  • Kort præsentation af projektet

  • Kort præsentation af TEAMET - personerne bag projektet

  • Teknologi

  • SWOT-analyse

  • Forretningsmæssigt potentiale

  • Husk følgende oplysninger i mailen, så vi kan komme i kontakt med dig: Navn på deltagende person(er)/firma samt E-mail og telefonnummer.

  • Send din præsentation til info@copenhagen.mfa.gov.il via WeTransfer, Google Docs eller anden tjeneste.

  • Konkurrencebidragenes præsentationer vil ikke blive anvendt eller videregivet til andre, hverken delvist eller i deres helhed. Jurymedlemmerne har underskrevet en fortrolighedserklæring og har forpligtet sig til at behandle de indsendte bidrag fortroligt.

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med din deltagelse, konkurrencebetingelserne eller udformningen af præsentationen er du velkommen til at sende en mail til: info@copenhagen.mfa.gov.il eller ringe på 88185523.

 

Ansøgningsfrist 13/06